„WAVE“ Прашалник

„WAVE“ Прашалникот е најважниот показател за потенцијалот на компетенции и нивото на кое лицето се вклопува во културата на компанијата. Овој прашалник ги идентификува талентите, мотивите и преферираната култура на една личност, сумирани во еден динамичен извештај, користејќи формат со двоен одговор кој помага да се контролира конзистентноста.
По завршувањето, се генерираат висококвалитетни графички извештаи,достапни на повеќе од 40 јазици.

Трансформирајте го вашиот начин на вработување, градење и управување со таленти. За да постигнете извонредни резултати од проценката на талентот, користете ги WAVE Прашалниците за проценка на личноста и различните типови на извештаи за:

Ангажирање таленти
Развој на таленти
Менаџирање таленти