Бидете квалифицирани и меѓународно признати со сертификат акредитиран од Британското психолошко друштво (BPS) за користење на проценки со нашите искусни тренери.
Дополнително ќе имате и пристап до исклучителна поддршка и ресурси. Вашето време е драгоцено и затоа обуките за психометриско тестирање ги направивме уште пофлексибилни. 

Ви овозможуваме да ја усогласите вашата работна динамика и обврски со нашиот план за обука со цел на вашата компанија да ѝ обезбедиме најсигурна и ефикасна проценка на талентите.

Сертифицирајте се и префрлете се на
LEVEL UP!

Competency-based interview

Траење на тренингот:

2 дена

Термин:

30-31 мај 2023

Certification training: Ability tests and performance 360˚ assessment

Траење на тренингот:

2 дена

Термин:

Наскоро нови датуми

Certification training: Trening ability test

Траење на тренингот:

2 дена

Термин:

Наскоро нови датуми

Certification training: Personality test

Траење на тренингот:

2 дена

Термин:

Наскоро нови датуми

IN-HOUSE ТРЕНИНГ

Нудиме интерна обука прилагодена за користење на портфолиото Saville Assessment која што ќе ви помогне да ги менаџирате, следите и развивате вашите таленти и вработени со голема прецизност, брзина и леснотија.